O instytucie

18 lat doświadczenia
Instytut EnergoMedica został powołany w 2005 roku. 
Działalność Instytutu
Działalność Instytutu skupia się wokół ruchu energii - tej, którą każdy z nas ma w sobie, jak i tej, która przepływa w relacjach międzyludzkich.
Energia jest fundamentem życia
A wszystko co z nim związane, jest swoistym jej rodzajem. Możemy ją pozyskiwać z pożywienia, ze słońca, ale również z relacji z drugim człowiekiem.
Cel instytutu
Instytut EnergoMedica postawił sobie za cel uświadomienie problemu i gruntowną poprawę stanu energetycznego społeczeństwa. 

Marki